Zápisy z jednání v roce 2020

Z důvodu celosvětové pandemie novým typem koronaviru se v roce 2020 neuskutečnilo žádné zasedání. Bioetická komise posuzovala pouze zaslané žádosti MŠMT prostřednictvím hlasování per rollam prostřednictvím e-mailové komunikace.

Sdílejte na: