Zpráva o činnosti Bioetické komise RVVI za rok 2021

Bioetická komise (dále jen „BK“) pracovala v roce 2021 ve složení, viz níže, s obměnou předsedy BK z důvodu ukončení funkčního období člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace a bývalého předsedy BK prof. MUDr. Jana Laty, CSc. v listopadu 2020.

Předseda:                 

doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Místopředseda:

prof. RNDr. Renata Veselská Ph.D., M.Sc.

Členové (od června 2018 v 1. funkčním období):

Ing. Miroslava Anděrová, CSc.,

prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D.,

prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA,

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.,

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.,

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Člen (od června 2018 ve 2. funkčním období):

prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.

 

V souladu s plánem činnosti pro rok 2021 se BK RVVI zabývala následujícími body:

 1. Monitoring bioetické problematiky v EU a komunikace s nadnárodními a národními bioetickými radami a komisemi,
 2. Analýza situace ohledně etických aspektů výzkumu v ČR a nutnost vytvoření národní právní normy,
 3. Etické aspekty implementace technik umělé inteligence do zdravotnictví,
 4. Bioetické aspekty pandemických situací (např. řešení problémů spojených se současnou pandemií Covid-19, význam očkování v době epidemie, etické aspekty řešení problémů spojených s pandemií Covid-19),
 5. Etické aspekty preventivních programů v medicíně,
 6. Bioetické aspekty preventivních programů v medicíně,
 7. Bioetické aspekty genetické diagnostiky (garant prof. Zeman) a velmi nákladné léčby v medicíně z prostředků veřejného zdravotního pojištění,
 8. Prevence depresí v době pandemie Covid-19,
 9. Etické aspekty preventivních programů v medicíně
 10. Aktualizací webových stránek www.vyzkum.cz (aktualizace interního a externího webu),
 11. Zpracování souhrnné zprávy o činnosti Bioetické komise Rady za rok 2021.

 

doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.                                                  V Praze dne 14. září 2021

předseda komise


Sdílejte na: