Zápisy z jednání Komise v roce 2022

Termíny jednání Komise v roce 2022

V souladu s Článkem 5 platného Statutu Komise byly stanoveny termíny jednání pro rok 2022. Podle uvedeného čl. bodu 2. Statutu se jednání Komise koná minimálně jedenkrát za měsíc, s výjimkou měsíců červenec a srpen.

Na základě dosavadní praxe od roku 2012 se Komise schází vždy druhé pondělí po zasedání Rady (s výjimkou svátků). Tento termín se jak z hlediska informování Komise o průběhu jednání Rady, tak z hlediska předkládání materiálů Komise na jednání Rady, ukázal jako zcela vyhovující.

Začátek jednání je stanoven na 13,00 hodin, místo jednání bude vždy oznámeno na předchozím jednání Komise. Přednostně navrhovaným místem je zasedací místnost č. 1 ve 2. patře budovy NHÚ (CERGE-EI), Politických vězňů 7, Praha 1.

 

Číslo jednání KHV

Datum

Čas

140.

10. 1. 2022

13:00

141.

7. 2. 2022

13:00

142.

7. 3. 2022

13:00

143.

4. 4. 2022

13:00

144.

9. 5. 2022

13:00

145.

6. 6. 2022

13:00

146.

12. 9. 2022

13:00

147.

10. 10. 2022

13:00

148.

7. 11. 2022

13:00

149.

5. 12. 2022

13:00

Sdílejte na: