Usnesení k jednotlivým bodům programu mimořádného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 12. července 2022

Usnesení k jednotlivým bodům programu
mimořádného zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 12. července 2022

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program mimořádného zasedání.

A) BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou

A1) Návrh stanoviska Rady k žádosti Ministerstva obrany o změnu závazného ukazatele účelové podpory kapitoly MO 907
Usnesení
Rada
1. souhlasí s mimořádným převodem prostředků ve výši 164 mil. Kč v roce 2022 ze závazného ukazatele účelové podpory na VaVaI rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany, do jiného ukazatele v rámci rozpočtové kapitoly v souladu s návrhem Ministerstva obrany,
2. bere na vědomí návrh na převedení 40 mil. Kč v roce 2022 ze závazného ukazatele účelové podpory na VaVaI z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany při zachování účelovosti prostředků na výzkum, vývoj a inovace, jak bude dále projednáno na 381. zářijovém zasedání Rady,
3. ukládá Sekci VVI informovat Ministerstvo obrany o stanovisku Rady.

A2) Návrh stanoviska Rady k žádosti Ministerstva životního prostředí k posílení investice č. 4 Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí v rámci komponenty 5.2 Národního plánu obnovy
Usnesení
Rada
1. v souladu s usnesením 378. zasedání Rady k bodu D2) vyjadřuje jednoznačnou podporu předmětné žádosti Ministerstva životního prostředí,
2. ukládá Sekci VVI informovat Ministerstvo životního prostředí o stanovisku Rady.

Sdílejte na:

Přílohy

  • mim/A1
  • mim/A2