Termíny, zápisy, usnesení a materiály ze zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2022

 Termíny zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace


Zasedání Termín konání Zápis Usnesení a materiály
375. 28. ledna 2022 zápis usnesení a materiály
376. 25. února 2022 zápis usnesení a materiály
377. 25. března 2022 zápis usnesení a materiály
Mimořádné 12. dubna 2022 zápis usnesení a materiály
378. 29. dubna 2022 zápis usnesení a materiály
379. 20. května 2022 zápis usnesení a materiály
380. 24. června 2022 zápis usnesení a materiály
Mimořádné 12. července 2022 zápis usnesení a materiály
381. 2. září 2022 zápis usnesení a materiály
382. 30. září 2022 zápis usnesení a materiály
383. 27. října 2022 zápis usnesení a materiály
384. 25. listopadu 2022 zápis usnesení a materiály
385. 16. prosince 2022 zápis usnesení a materiály

Sdílejte na: