prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.

Fotografie

místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Profesor biofyziky na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je vedoucím laboratoře ultrarychlé spektroskopie, kde vede výzkum zaměřený zejména na studium primárních fotochemických dějů ve fotosyntéze. Po doktorátu na MFF UK působil v letech 1997-2005 na Lund University ve Švédsku. Od roku 2005 je zaměstnán na Jihočeské univerzitě, kde v období 2011-2020 vykonával funkci prorektora pro vědu a výzkum. Téměř od počátku svého působení v České republice se také věnuje problematice hodnocení vědy a výzkumu. Byl členem expertních panelů a komisí v IPn Metodika, Metodika 2013-2016, Metodika 2017+. Od roku 2018 je členem Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů, a v roce 2021 byl jmenován hlavním koordinátorem hodnocení podle Metodiky 2017+.