Ing. Miloslav Nič, Ph.D.,

Fotografie

člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Miloslav Nič je absolventem organické chemie na VŠCHT Praha a University of London, je expertem v oborech programování a informatiky. V letech 2003-2010 byl zakladatelem a vedoucím laboratoře informatiky a chemie na VŠCHT Praha. Je spoluzakladatelem společnosti EcoMole Ltd., která se podílí na řešení řady projektů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a Společného výzkumného střediska EU.
 
Miloslav Nič dále pracuje jako informační specialista v oblastech vývoje softwarové architektury a programování, výzkumných strategií a chemické informatiky.