prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

Fotografie

člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Jan Lata je profesorem vnitřního lékařství Ostravské univerzity. Absolvoval dlouhodobé pobyty na Université de Bourgogne, Dijon, Service de hepatology, Clichy, Hopital Saint Antoinne, Paříž, Francie a Clinical Center for Liver Diseases, Southwestern Medical Center, Dallas, USA. Do roku 2010 působil ve Fakultní nemocnici Brno, v posledních letech jako přednosta Interní gastroenterologické kliniky a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a jako proděkan LF MU pro vnější vztahy. Po založení lékařské fakulty v Ostravě přešel na Ostravskou univerzitu, kde působil jako prorektor pro řízení vědy a vnějších vztahů, od roku 2015 je rektorem.

Publikoval více než 100 prací především z oblasti hepatologie, portální hypertenze a infekčních komplikací jaterní cirhózy, je autorem či spoluautorem 10 monografií. Je držitelem řady ocenění, mj. ceny České hepatologické společnosti za nejlepší publikaci v oblasti hepatologie. V minulosti byl členem výboru České gastroenterologické společnosti a dlouholetým členem výboru České hepatologické společnosti. V letech 2017–2019 byl členem Research working group Evropské univerzitní asociace.  V současné době je členem vědeckých rad Vysoké školy báňské – Technické univerzity, Veterinární univerzity, Ostravské univerzity, Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace byl již v letech 2016–2020.