Termíny, zápisy, usnesení a materiály ze zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2017

 Termíny zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Zasedání Termín konání Zápis Usnesení a materiály
322. 27. ledna 2017 zápis usnesení a materiály
323. 24. února 2017 zápis usnesení a materiály
324. 31. března 2017 zápis usnesení a materiály
325. 27. dubna 2017 zápis usnesení a materiály
326. 26. května 2017 zápis usnesení a materiály
327. 30. června 2017 zápis usnesení a materiály
mimořádné zasedání 8. září 2017 zápis usnesení a materiály
328. 22. září 2017 zápis usnesení a materiály
329. 27. října 2017 zápis usnesení a materiály
330. 24. listopadu 2017 zápis usnesení a materiály
 331.  15. prosince 2017
zápis usnesení a materiály

 

Pravidelný začátek jednání je vždy v 9:00 hod.

Sdílejte na: