prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

Fotografie

člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Martin Weiter je profesorem v oboru Chemie, technologie a vlastnosti materiálů. Od roku 1997 působí jako akademický pracovník na Fakultě chemické VUT v Brně, kde zastával rovněž pozici vedoucího výzkumného programu Centra materiálového výzkumu. V letech 2006-2014 zde působil jako proděkan od následně do roku 2022 jako děkan fakulty. Od února 2022 je prorektorem VUT pro tvůrčí činnost (oblast vědy a výzkumu, vývoje, inovací).
 
Prof. Weiter je autorem a spoluautorem více než 200 původních vědeckých prací (z toho 105 prací v mezinárodních impaktovaných odborných časopisech ve Web of Science). Je členem vědeckých rad několika fakult a univerzit v ČR i SR, byl předsedou Vědecké rady Fakulty chemické VUT v Brně. Od roku 2005 je členem Americké chemické společnosti (ACS) a dalších profesních asociací a sdružení.