Ing. Jiří Holoubek

Fotografie

člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Po absolvování Elektrotechnické fakulty VUT v Brně v roce 1979 pracoval jako projektant, později jako samostatný vývojový pracovník v Elektromontážních závodech Praha ve vývojovém středisku elektrických pohonů. V letech 1985 až 1992 byl odborným asistentem na Katedře elektroenergetiky Elektrotechnické fakulty VUT v Brně.

V roce 1990 spoluzaložil firmu ELCOM, a. s, kde do roku 2018 působil jako předseda představenstva a výkonný ředitel. Zde se profesně věnoval oblastem kvality elektřiny a zkušebnictví, koordinoval realizace laboratoří a zkušeben silnoproudých zařízení. Podobným aktivitám se věnoval ve firmách Emirates Electrical and Instrumentation Co., Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech,  Shuzou ELCOM Automation Technology Co., Changshu v Číně a ve společnosti ELCOM Hong Kong Ltd. v Hong Kongu. Nyní spolupracuje s managementem ELCOM, a. s. jako konzultant.

V roce 2008 byl zvolen za člena Inženýrské akademie České republiky.  Je členem Vědecké rady Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. V rámci pedagogických, vědeckovýzkumných a inovačních aktivit spolupracuje s elektrotechnickými fakultami některých českých a slovenských vysokých škol. Je autorem pilotního projektu celoročního semináře Průmysl 4.0 pro maturitní ročníky gymnázií.

Od roku 2009 je členem představenstva a od roku 2012 prezidentem Elektrotechnické asociace České republiky.  Je členem Fóra průmyslu a vysokých škol. V roce 2014 se stal členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy České republiky s gescí za koncept Průmysl 4.0. Je členem představenstva Národního centra pro Průmysl 4.0. Pracoval jako člen Steering Committee pro Digital Innovation Hubs při DG CONECT Evropské komise. Předsedá pracovní skupině PS1 5G Aliance pro průmyslové aglomerace. Aktivně se věnuje oblasti digitální transformace malých a středních firem.