Zápisy z jednání Komise v roce 2010

Datum jednání

Pořadí

Zápis

21.01.201025zápis
18.02.201026zápis
18.03.201027zrušeno
15.04.201028zrušeno
20.05.201029zrušeno
17.06.201030zrušeno
Na 255. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 25. června 2010 , byli zvoleni noví členové Komise.
23.08.201031zápis
04.10.201032zápis
01.11.201033zápis
06.12.201034zápis

[<<< rok 2009]                               [>>> rok 2011]

Sdílejte na: