Zápisy z jednání Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů

V archivu jsou uvedeny zápisy z jednání Komise od roku 2007.

Sdílejte na: