Hodnocení VaVaI - 2013 - Výzkumné organizace

Hodnocení výsledků výzkumných organizací

Postup hodnocení výsledků výzkumných organizací je uveden v příloze.

Hodnocení výsledků výzkumných organizací - 4. etapa

Prohlížení hodnocení výsledků za rok 2013:


Smluvní výzkum

Na základě závěrů 289. zasedání RVVI z 20. 12. 2013 byla v dokumentu "Předávání údajů o smluvním výzkumu SMV13" upravena definice objednatele smluvního výzkumu, kdy tímto subjektem může být organizace českého i zahraničního soukromého či státního sektoru.

Termín pro předání údajů ze strany poskytovatele na RVVI je posunut na 28.1. 2014.

Dokument "Předávání údajů o smluvním výzkumu v roce 2013" je uveden v příloze. Pro předkladatelé údajů je k dispozici upravená aplikace Vklap.

Sdílejte na:

Přílohy