Zápis z 319. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 27. října 2016

Sdílejte na:

Přílohy