Zápis z 97. jednání KHV

Zápis bude uveřejněn následně po proběhlém jednání.

Sdílejte na: