Zápisy z jednání Komise v roce 2017

Termíny jednání Komise v roce 2017

V souladu s Článkem 5 platného Statutu Komise byly stanoveny termíny jednání pro rok 2017. Podle uvedeného čl. bodu 2. Statutu se jednání Komise koná minimálně jedenkrát za měsíc, s výjimkou měsíců červenec a srpen.

Číslo jednání KHV Datum
92 9. 1. 2017
93 6. 2. 2017
mimořádné nestanoveno

94 6. 3. 2017
95 10. 4. 2017
96 15. 5. 2017
97 5. 6. 2017
mimořádné nestanoveno

98 18. 9. 2017
99 9. 10. 2017
100 6. 11. 2017
101 4. 12. 2017

Sdílejte na: