3. etapa

Komise pro hodnocení výsledků (KHV) na svém 98. zasedání konaném 18. září 2017 doporučila, aby ode dne 19. září 2017 byly zpřístupněny tabulky č. 3, č. 4 a č. 5prac (dle přílohy č. 10 Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací 2013-2016).

Tabulka č. 3 – výpis všech výsledků, které byly zařazené do Hodnocení 2016 v rámci Pilíře I. a Pilíře II.
Tabulka č. 4 – výpis výsledků vyřazených z Hodnocení OVHP a odbornými a poradními orgány RVVI.
Tabulka č. 5prac – výpis výsledků hodnocení VO dle Pilíře III.

Vyjádření k Tabulce č. 4 je možné zasílat poskytovatelům do 31. října 2017. V případě uznání oprávněnosti připomínky zaslané RVVI, bude výsledek zařazen zpět do Hodnocení. V opačném případě bude na tyto výsledky uplatněn postup dle § 14 odst. 5 zákona ve výši, kterou určí RVVI.

Vyjádření je možné pouze od poskytovatelů, zaslané na e-mailovou adresu podpora.rvvi@vlada.cz, a to ve formě zpětného zaslání Tabulky č. 4, kde poskytovatel uvede v příslušném jemu vyhrazeném sloupci konkrétní odůvodnění pro zpětné zařazení výsledku do Hodnocení 2016. Ve vyjádření nelze požadovat opravu údajů předaných do RIV nebo žádat o zařazení dalších výsledků.

Sdílejte na:

Přílohy