Zápis z 354. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 28. února 2020

Změna zápisu z 354. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace schválena usnesením Rady pro výzkum, vývoj a inovace na 357. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 29. května 2020.

Sdílejte na:

Přílohy