Termíny, zápisy, usnesení a materiály ze zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2020

 Termíny zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace


Zasedání Termín konání Zápis Usnesení a materiály
353. 24. ledna 2020 zápis usnesení a materiály
354. 28. února 2020 zápis usnesení a materiály
355. 27. března 2020 zápis usnesení a materiály
356. 30. dubna 2020 zápis usnesení a materiály
357. 29. května 2020 zápis usnesení a materiály
358. 26. června 2020 zápis usnesení a materiály
Mimořádné 24. července 2020 zápis usnesení a materiály
359. 4. září 2020 zápis usnesení a materiály
360. 25. září 2020 zápis usnesení a materiály
361. 30. října 2020 zápis usnesení a materiály
362. 27. listopadu 2020 zápis usnesení a materiály
363. 18. prosince 2020 zápis usnesení a materiály

Sdílejte na: