Zápis z 355. hlasování "per rollam" Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 27. -31. března 2020

Sdílejte na:

Přílohy