doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D., MBA, FEng.

Fotografie

člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Absolvent Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor strojírenská technologie. V roce 2003 tamtéž získal titul Ph.D. V letech 1996 – 2005 pracoval v Pramet Tools, s.r.o. v oddělení výzkumu a vývoje nejdříve jako samostatný výzkumný pracovník, vedoucí zkušebny obrábění a dále jako projektový inženýr.  Od roku 2005 – 2010 pracoval v HAM-FINAL s.r.o. jako vedoucí obchodního oddělení v úzké vazbě na výzkum a vývoj nástrojů pro velmi přesné obrábění. Od roku 2011 zde pracuje jako projektový manažer zodpovědný za projekty výzkumu a vývoje. Podílí se na řešení i řízení projektů v oblasti strojírenství. Výstupem jsou nové produkty, přičemž některé z nich jsou průmyslově chráněny udělením patentů v České republice i zahraničí. V roce 2017 se stal členem správní rady společnosti FINAL Tools a.s. (dříve HAM-FINAL). 

Zároveň od roku 2005 působí na Vysokém učení technickém v Brně, na Fakultě strojního inženýrství. Je autorem a spoluautorem řady publikací, odborných článku a příspěvků na konferencích. Ve své praxi se rovněž zabývá uplatněním nepřímé podpory výzkumu a vývoje. V této souvislosti se podílí na činnosti BIC Brno spol. s r.o. a na podpoře rozvoje inovačních firem. Je členem předsednictva Asociace výzkumných organizací a členem Inženýrské akademie České republiky.