Zápisy z jednání Komise v roce 2016

Termíny jednání Komise v roce 2016

V souladu s Článkem 5 platného Statutu Komise byly stanoveny termíny jednání pro rok 2016. Podle uvedeného čl. bodu 2. Statutu se jednání Komise koná minimálně jedenkrát za měsíc, s výjimkou měsíců červenec a srpen.

Číslo jednání KHV Datum
82 11. 1. 2016
83 8. 2. 2016
 83-mimořádné 22. 2. 2016
84 7. 3. 2016
85 11. 4. 2016
86 9. 5. 2016
87

6. 6. 2016

87-mimořádné 23. 6. 2016
88 12. 9. 2016
89 10. 10. 2016
90 7. 11. 2016
91 5. 12. 2016

Sdílejte na: