Zápisy z jednání Komise v roce 2015

Termíny jednání Komise v roce 2015 

V souladu s Článkem 5 platného Statutu Komise je nutné stanovit termíny jednání pro rok 2015. Podle uvedeného čl. bodu 2. Statutu se jednání Komise koná minimálně jedenkrát za měsíc, s výjimkou měsíců červenec a srpen.

Č. jednání KHV
Datum
72 12. 1. 2015
73 - nekonalo se 9. 2. 2015
74 9. 3. 2015
75 - per rollam 13. 4. 2015
76 - nekonalo se 11. 5. 2015
77 8. 6. 2015
77 - mimořádné 17. 8. 2015
78 14. 9. 2015
79 12. 10. 2015
80 9. 11. 2015
81 7. 12. 2015
82 leden 2016

 

Sdílejte na: