Termíny, zápisy, usnesení a materiály ze zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2014

 Termíny zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Zasedání
Termín konání

290.

31. ledna 2014

291.

28. února 2014

292.

28. března 2014

293.

25. dubna 2014

294.

30. května 2014

295.

27. června 2014

296.

29. srpna 2014

297.

26. září 2014

298.

31. října 2014

299.

28. listopadu 2014

300.

19. prosince 2014

 

Pravidelný začátek jednání je vždy v 9.30 hod.

Sdílejte na: