Termíny, zápisy, usnesení a materiály ze zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2021

 Termíny zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace


Zasedání Termín konání Zápis Usnesení a materiály
364. 29. ledna 2021 zápis usnesení a materiály
365. 5. března 2021 zápis usnesení a materiály
366. 26. března 2021 zápis usnesení a materiály
367. 30. dubna 2021 zápis usnesení a materiály
368. 28. května 2021 zápis usnesení a materiály
369. 25. června 2021 zápis usnesení a materiály
370. 3. září 2021 zápis usnesení a materiály
371. 1. října 2021 zápis usnesení a materiály
372. 27. října 2021 zápis usnesení a materiály
373. 26. listopadu 2021 zápis usnesení a materiály
374. 17. prosince 2021 zápis usnesení a materiály

Sdílejte na: